China

September 2008

 Beijing

 

 

                                                  

     

 

Xi'an

 

 

 
     

 

Chengdu

 

 
     

 

Hong Kong

 

 

                         

     

 

Guilin

 

 

                                      

     

 

Tong-Li

 

 

             

     

 

Sou Zhou

 

 

                                                                 

     

 

Shanghai